Kot Erasmus+ akreditirana organizacija našim dijakom in zaposlenim ponujamo možnost mednarodne mobilnosti, pri čemer sledimo 3 poglavitnim ciljem:

  1. Trajnostni razvoj, s katerim želimo krepiti kakovostno in družbeno odgovorno delovanje, aktivno državljanstvo, vseživljenjsko učenje, osebno rast in spodbujati zdrav življenjski slog vseh deležnikov.
  2. Spodbujanje podjetnosti in personalizacije izobraževanj. Z njimi želimo obogatiti izobraževalni proces, prispevati h gospodarskemu razvoju in okrepiti zaposlene in dijake s prečnimi in STEAM kompetencami.
  3. Vključevanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij, digitalizacije in hibridnih učilnic v izobraževalni proces, s čimer bomo pripomogli k spodbujanju kompetenc in motivaciji deležnikov za poučevanje in učenje.

Na naslednjih povezavah najdete aktualne razpisane mobilnosti:
Razpis mobilnosti za OSEBJE
Razpis mobilnosti za DIJAKE

 

Koordinatorica mobilnosti:

Andreja Leskovar
E: andreja.leskovar@sc-celje.si
T: 03 428 58 14

Projektni tim:

Peter Juvančič
Andreja Leskovar
Mateja Rajh Jager
Damir Šketa

Skip to content