VIZIJA zavoda

Šolski center Celje – center sodobnih znanj, tehnologij in inovativnosti

Inovativen, prepoznaven šolski center kot stičišče sodobnih znanj in tehnologij za pridobivanje kompetenc, ki omogočajo uspešen osebni razvoj ter poklicno kariero v domačem in mednarodnem okolju.

 

POSLANSTVO zavoda

Ustvarjanje in zagotavljanje okoliščin za razvoj, povezovanje ter sinergijsko delovanje šol in Medpodjetniškega izobraževalnega centra z namenom dosegati vrhunske vzgojno-izobraževalne in druge rezultate.

 

VREDNOTE zavoda

Vrednote, ki jih negujemo in nas usmerjajo pri našem vsakodnevnem delovanju na Šolskem centru, so:

  • etičnost – kot sprejemanje skupno sprejetih pravil in kodeksov,
  • odgovornost – prevzemati naloge in odgovarjati za rezultate dela,
  • pripadnost – zavodu, kolektivu in skupini, v kateri udeleženec aktivno deluje,
  • inovativnost – predlaganje in sprejemanje izboljšav,
  • sprejemanje drugačnosti – tako drugače mislečih kot tudi tistih, ki jim zaradi posebnih potreb lahko omogočimo doseči izobraževalne cilje.
Skip to content