Šolski center Celje – Šolski center Celje – Center sodobnih znanj, tehnologij in inovativnosti

Z družbo Eles k trajnostnemu razvoju

Sodelovanje med gospodarstvom in izobraževanjem je ključnega pomena za ustrezno izobražene strokovne delavce in kvalitetni prehod študentov na trg dela. Tega se zaveda tudi družba ELES, ki je v ponedeljek, 18. novembra 2019, podpisala …

Ni izgovora, tudi ti zmoreš

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije smo letos že šestič v idiličnem okolju Starega gradu šolsko leto pričeli simbolično – ob prepletu pohval najboljšim, spodbud novim dijakom in poudarjanjem pomena vrednot, zapisanih …