Razpisane mobilnosti:

1. Poklicno in strokovno izobraževanje:

1. ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Termin: 27.-30. 5. 2024

Gostiteljska institucija: Obrtna-tehnička škola Split, Hrvaška

Oblika mobilnosti: sledenje na delovnem mestu na šoli (job shadowing)

Nastanitev: hotel ali apartma

Udeležencu iz Erasmus+ sredstev krijemo stroške poti, nastanitve, prehrane in zavarovanja, kljub temu pa opozarjamo, da bo morebitne stroške na lastno željo, udeleženec moral kriti sam.

Rok za prijavo: 7. 2. 2024

Pred prijavo si obvezno preberite postopek in kriterije izbora, ki se nahajajo spodaj!

V primeru, da vaš računalnik ne podpira vseh vtičnikov, prijavnico najdete tukaj: SENČENJE SPLIT.

 

2. ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Termin: 18.-22. 3. 2024

Gostiteljska institucija: IES Santa Lucia, Kanarski otoki, Španija

Oblika mobilnosti: sledenje na delovnem mestu na šoli (job shadowing)

Nastanitev: hotel

Udeležencu iz Erasmus+ sredstev krijemo stroške poti, nastanitve, prehrane in zavarovanja, kljub temu pa opozarjamo, da bo morebitne stroške na lastno željo, udeleženec moral kriti sam.

Rok za prijavo: 7. 2 2024

Pred prijavo si obvezno preberite postopek in kriterije izbora, ki se nahajajo spodaj!

V primeru, da vaš računalnik ne podpira vseh vtičnikov, prijavnico najdete tukaj: SENČENJE KANARSKI OTOKI.

 

3. ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Termin: 9.-22. 6. 2024 (en teden prvi učitelj, drugi teden drugi učitelj)

Gostiteljska institucija: MobiDirekt Dresden, Nemčija

Oblika mobilnosti: spremljanje dijakov na 14-dnevnem opravljanju praktičnega usposabljanja z delom v podjetjih v Dresdnu. Mobilnost se izvaja hkrati z mobilnostjo dijakov SDL in njihovimi spremljevalci, kar pomeni, da bosta ves čas mobilnosti skupaj po dva spremljevalca.

Nastanitev: hostel (dijaki si kuhajo sami v skupni kuhinji, učitelji imajo svojo sobo/apartma)

Udeležencu iz Erasmus+ sredstev krijemo stroške poti, nastanitve, prehrane in zavarovanja, kljub temu pa opozarjamo, da bo morebitne stroške na lastno željo, udeleženec moral kriti sam.

Rok za prijavo: 7. 2. 2024

Pred prijavo si obvezno preberite postopek in kriterije izbora, ki se nahajajo spodaj!

V primeru, da vaš računalnik ne podpira vseh vtičnikov, prijavnico najdete tukaj: SPREMLJANJE DRESDEN.

 

4. ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Termin: 9.-22. 6. 2024 (en teden prvi učitelj, drugi teden drugi učitelj)

Gostiteljska institucija: Language Xchange Ireland, Irska

Oblika mobilnosti: spremljanje dijakov na 14-dnevnem opravljanju praktičnega usposabljanja z delom v podjetjih v  različnih krajih na Irskem.

Nastanitev: hotel (dijaki bivajo pri gostiteljskih družinah)

Udeležencu iz Erasmus+ sredstev krijemo stroške poti, nastanitve, prehrane in zavarovanja, kljub temu pa opozarjamo, da bo morebitne stroške na lastno željo, udeleženec moral kriti sam.

Rok za prijavo: 7. 2. 2024

Pred prijavo si obvezno preberite postopek in kriterije izbora, ki se nahajajo spodaj!

V primeru, da vaš računalnik ne podpira vseh vtičnikov, prijavnico najdete tukaj: SPREMLJANJE IRSKA.

 

2. Splošno šolsko izobraževanje: 

Trenutno ni razpisanih mobilnosti.

 

Postopek in kriteriji izbora

Izbor udeležencev mobilnosti bo potekal po načelu pravičnosti in doslednosti. Postopek izbora bo transparenten, pregleden in tudi ustrezno dokumentiran.

 1. V začetni fazi izvajanja projekta bodo s projektnimi aktivnostmi seznanjena vodstva in strokovni kolektivi prijaviteljske in partnerskih organizacij. V ta namen bomo uporabili različne kanale informiranja: splet (spletna stran šole, e-maili), oglasne deske, učiteljske konference in druga formalna in neformalna srečanja. Isti komunikacijski kanali bodo uporabljeni tudi za obveščanje in motiviranje potencialnih udeležencev mobilnosti – kolektiva šole.
 2. Komisija za izbor udeležencev bo objavila interni razpis za prijavo in določila kriterije za izbiro. Pri tem bo striktno upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.
 3. Udeleženci mobilnosti bodo izbrani na podlagi kriterijev za izbiro, ki bodo natančneje definirani v razpisu. Okvirno pa se bo vsak kriterij ocenjeval z DA ali NE oz. z ocenami: 3-kandidat zelo ustreza, 2-kandidat ustreza, 1-kandidat manj ustreza.
 4. Skupna ocena bo pridobljena na podlagi naslednjih kriterijev:
  – ali se je kandidat že udeležil mobilnosti v tem projektu in
  – ali pri gostiteljski instituciji obstaja ponudba/možnost za izvedbo mobilnosti na področju, ki spada v kandidatov delovni in interesni krog.
  Odgovora na ta dva kriterija bosta DA oz. NE in bosta hkrati predstavljala izločitvena kriterija.
 5. Ostali kriteriji se bodo ocenjevali z ocenami 1, 2 ali 3:
  – osebni interes in motiviranost kandidata,
  – sposobnost komuniciranja v delovnem jeziku mobilnosti (angleški jezik),
  – potencialni vpliv kandidata na strateške odločitve šole in izboljšanje kakovosti delovanja šole,
  – kandidat z manj priložnostmi (socialnimi, ekonomskimi, geografskimi, zdravstvenimi …).

Če se je kandidat že udeležil mobilnosti v tem projektu, bo uvrščen na rezervno listo.
Pri vsakem toku mobilnosti bodo izbrani kandidati z največjim številom doseženih točk.
Pri enakem številu točk imajo prednost kandidati z manj priložnostmi, nato bo odločala ocena kriterija izraženega interesa in motiviranosti. Če bo tudi ta ista, bo udeleženca določil žreb.
Neizbrani kandidat se bo lahko na ocenjevanje in odločitev komisije pritožil, o pritožbi bo dokončno odločila komisija.

Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vstop v državo in pogoje, ki jih določa institucija, kjer bo potekala mobilnost.

 

Člani komisij za izbor kandidatov:

GL

 1. Peter Juvančič
 2. Andreja Leskovar
 3. Mateja Rajh Jager
 4. 2 predstavnika šole
SŠ GVO

 1. Arnold Ledl
 2. Mateja Rajh Jager
 3. 2 predstavnika šole
SŠ KER

 1. dr. Anita Laznik
 2. Mateja Rajh Jager
 3. 2 predstavnika šole
SŠ SDL

 1. Saša Silovšek
 2. Mateja Rajh Jager
 3. 2 predstavnika šole
SŠ SMM

 1. Simona Črep
 2. Mateja Rajh Jager
 3. 2 predstavnika šole

 

Skip to content