Kot Erasmus+ akreditirana organizacija našim dijakom in zaposlenim ponujamo možnost mednarodne mobilnosti, pri čemer sledimo 3 poglavitnim ciljem:

 1. Vključevanje sodobnih orodij, inovativnih učnih metod in okolij v izobraževalni proces. Z njimi želimo okrepiti strokovne kompetence zaposlenih ter povečati kompetence dijakov in motivacijo za učenje.
 2. Spodbujanje podjetnosti in kompetenc s področja personalizacije izdelkov, storitev in izobraževanj. Z tem bomo prispevali h gospodarskemu napredku in okrepili dijake s prečnimi kompetencami.
 3. Trajnostni razvoj, s katerim želimo krepiti kakovostno in družbeno odgovorno delovanje, vseživljenjsko učenje, zdrav življenjski slog in osebno rast vseh deležnikov.

Na naslednjih povezavah najdete aktualne razpisane mobilnosti:
Razpis mobilnosti za OSEBJE
Razpis mobilnosti za DIJAKE

 

Koordinatorica mobilnosti:

Mateja Rajh Jager
E: mateja.jager@sc-celje.si
T: 03 428 58 26

Projektni timi posameznih šol:

SŠ GVO

 1. Arnold Ledl
 2. Valentina Novak
 3. Mateja Rajh Jager
SŠ KER

 1. dr. Anita Laznik
 2. Klavdija Špur Jereb
 3. Andraž Pušnik
 4. Mateja Rajh Jager
SŠ SDL

 1. Saša Silovšek
 2. Jasmina Kovač
 3. Ksenja Rožanski Fidler
 4. Mateja Rajh Jager
SŠ SMM

 1. Simona Črep
 2. mag. Simona Brečko
 3. Lidija Leskovšek
 4. Mateja Rajh Jager
Skip to content