Razpisane mobilnosti za splošno šolsko izobraževanje: 

1. ŠC Celje, Gimnazija Lava, Estepona

Termin: 17.-21. 4. 2023 (+ dnevi za pot) 

Gostiteljska institucija: IES Mar de Alboran, Estepona, Španija

Oblika mobilnosti: skupinska mobilnost za dijake 3. letnika

Število: 8 dijakov

Udeleženec z mobilnostjo nima nobenih stroškov (pot, nastanitev, prehrana in zavarovanje so financirani iz Erasmus sredstev).

Rok za prijavo: 24. 3. 2023 do 16.00

 

2. ŠC Celje, Gimnazija Lava, Sevilja

Termin: 15.-19. 5. 2023 (+ dnevi za pot) 

Gostiteljska institucija: IES Hermanos Machado, Sevilja, Španija

Oblika mobilnosti: skupinska mobilnost za dijake 2. in 3. letnika

Število: 8 dijakov

Udeleženec z mobilnostjo nima nobenih stroškov (pot, nastanitev, prehrana in zavarovanje so financirani iz Erasmus sredstev).

Rok za prijavo: 24. 3. 2023 do 16.00

 

3. ŠC Celje, Gimnazija Lava, Bordeaux

Termin:  22.-26. 5. 2023 (+ dnevi za pot) 

Gostiteljska institucija: Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux, Francija

Oblika mobilnosti: skupinska mobilnost za dijake 2. in 3. letnika

Število: 8 dijakov

Udeleženec z mobilnostjo nima nobenih stroškov (pot, nastanitev, prehrana in zavarovanje so financirani iz Erasmus sredstev).

Rok za prijavo: 24. 3. 2023 do 16.00

Postopek in kriteriji izbora

Izbor udeležencev mobilnosti bo potekal po načelu pravičnosti in doslednosti. Postopek izbora bo transparenten, pregleden in tudi ustrezno dokumentiran.

 1. V začetni fazi izvajanja projekta bodo s projektnimi aktivnostmi seznanjena vodstva in strokovni kolektivi prijaviteljske in partnerskih organizacij. V ta namen bomo uporabili različne kanale informiranja: splet (spletna stran šole, e-maili), oglasne deske, učiteljske konference, razredne ure in druga formalna in neformalna srečanja. Isti komunikacijski kanali bodo uporabljeni tudi za obveščanje in motiviranje potencialnih udeležencev mobilnosti – dijakov.
 2. Komisija za izbor udeležencev bo objavila interni razpis za prijavo in določila kriterije za izbiro. Pri tem bo striktno upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.
 3. Udeleženci mobilnosti bodo izbrani na podlagi kriterijev za izbiro, ki bodo natančneje definirani v razpisu. Okvirno pa se bo vsak kriterij ocenjeval z DA ali NE oz. z ocenami: 3-kandidat zelo ustreza, 2-kandidat ustreza, 1-kandidat manj ustreza.
 4. Skupna ocena bo pridobljena na podlagi naslednjih kriterijev:
  – ali ima kandidat v razpisanem obdobju mobilnosti predvideno poklicno usposabljanje z delom in
  – ali pri gostiteljski instituciji obstaja možnost poklicnega usposabljanja z delom na delovnem mestu, ki ustreza poklicnemu profilu kandidata (dijaki poklicno-strokovnih šol). Odgovora na ta dva kriterija bosta DA oz. NE in bosta hkrati predstavljala izločitvena kriterija.
 5. Ostali kriteriji se bodo ocenjevali z ocenami 1, 2 ali 3:
  – osebni interes in motiviranost kandidata,
  – sposobnost komuniciranja v delovnem jeziku mobilnosti (angleški jezik in/ali jezik države gostiteljice),
  – identificiran in izkazan učni uspeh,
  – kandidat z manj priložnostmi (socialnimi, ekonomskimi, geografskimi, zdravstvenimi …).

Pri vsakem toku mobilnosti bodo izbrani kandidati z največjim številom doseženih točk.
Pri enakem številu točk imajo prednost z manj priložnostmi, nato bo odločala ocena kriterija izraženega interesa in motiviranosti. Če bo tudi ta ista, bo udeleženca določil žreb.
Neizbrani kandidat se bo lahko na ocenjevanje in odločitev komisije pritožil, o pritožbi bo dokončno odločila komisija.

Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vstop v državo, kjer bo potekala mobilnost, in pogoje, ki jih določa gostiteljska institucija.

Člani komisij za izbor kandidatov:

GL

 1. Peter Juvančič
 2. Andreja Leskovar
 3. Mateja Rajh Jager
 4. 2 predstavnika šole

 

Skip to content