Višješolski izobraževalni programi – Redno in izredno izobraževanje

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe rednega in izrednega študija:

  • strojništvo,
  • mehatronika,
  • gradbeništvo in
  • avtoservisni menedžment.
Accessibility