1.) Pot na Lavo 22:

  • Gimnazija Lava,
  • Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja,
  • Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo,
  • Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije,
  • Višja strokovna šola,
  • Medpodjetniški izobraževalni center.

2.) Ljubljanska 17:

  • Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko.


3.) Kosovelova ulica 12:

  • Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko – program frizer,
  • Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije – program medijski tehnik.

Skip to content