Erasmus+ prijavnica za mobilnost – osebje

Razpisane mobilnosti:

1. Splošno šolsko izobraževanje: 

Trenutno ni razpisanih mobilnosti.

 

2. Poklicno in strokovno izobraževanje:

Termin: 17.-21. 10 2021 (odhod 16. 10. 2021, povratek 22. 10. 2021)

Gostiteljska institucija: G.TEC, Schiedlberg, Avstrija

Oblika mobilnosti: 5-dnevni tečaj (tema: The Brain-Computer Interface)

           Pogoj za udeležbo: vsaj osnovno znanje programiranja, priporočljivo v C#.

Rok prijave: 9. 10. 2021

Postopek in kriteriji izbora

Izbor udeležencev mobilnosti bo potekal po načelu pravičnosti in doslednosti. Postopek izbora bo transparenten, pregleden in tudi ustrezno dokumentiran.

 1. V začetni fazi izvajanja projekta bodo s projektnimi aktivnostmi seznanjena vodstva in strokovni kolektivi prijaviteljske in partnerskih organizacij. V ta namen bomo uporabili različne kanale informiranja: splet (spletna stran šole, e-maili), oglasne deske, učiteljske konference in druga formalna in neformalna srečanja. Isti komunikacijski kanali bodo uporabljeni tudi za obveščanje in motiviranje potencialnih udeležencev mobilnosti – kolektiva šole.
 2. Komisija za izbor udeležencev bo objavila interni razpis za prijavo in določila kriterije za izbiro. Pri tem bo striktno upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.
 3. Udeleženci mobilnosti bodo izbrani na podlagi kriterijev za izbiro, ki bodo natančneje definirani v razpisu. Okvirno pa se bo vsak kriterij ocenjeval z DA ali NE oz. z ocenami: 3-kandidat zelo ustreza, 2-kandidat ustreza, 1-kandidat manj ustreza.
 4. Skupna ocena bo pridobljena na podlagi naslednjih kriterijev:
  – ali se je kandidat že udeležil mobilnosti v tem projektu in
  – ali pri gostiteljski instituciji obstaja ponudba/možnost za izvedbo mobilnosti na področju, ki spada v kandidatov delovni in interesni krog.Odgovora na ta dva kriterija bosta DA oz. NE in bosta hkrati predstavljala izločitvena kriterija.
 5. Ostali kriteriji se bodo ocenjevali z ocenami 1, 2 ali 3:
  – osebni interes in motiviranost kandidata,
  – sposobnost komuniciranja v delovnem jeziku mobilnosti (angleški jezik),
  – potencialni vpliv kandidata na strateške odločitve šole in izboljšanje kakovosti delovanja šole,
  – kandidat z manj priložnostmi (socialnimi, ekonomskimi, geografskimi, zdravstvenimi …).

Če se je kandidat že udeležil mobilnosti v tem projektu, bo uvrščen na rezervno listo.
Pri vsakem toku mobilnosti bodo izbrani kandidati z največjim številom doseženih točk.
Pri enakem številu točk imajo prednost kandidati z manj priložnostmi, nato bo odločala ocena kriterija izraženega interesa in motiviranosti. Če bo tudi ta ista, bo udeleženca določil žreb.
Neizbrani kandidat se bo lahko na ocenjevanje in odločitev komisije pritožil, o pritožbi bo dokončno odločila komisija.

Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vstop v državo, kjer bo potekala mobilnost.

 

Člani komisij za izbor kandidatov:

GL

 1. Peter Juvančič
 2. Andreja Leskovar
 3. Andraž Pušnik
 4. Mateja Rajh Jager
 5. Damir Šketa
SŠ GVO

 1. Arnold Ledl
 2. Igor Kastelic
 3. Mateja Rajh Jager
SŠ KER

 1. dr. Anita Laznik
 2. Klavdija Špur Jereb
 3. Andraž Pušnik
 4. Mateja Rajh Jager
SŠ SDL

 1. Saša Silovšek
 2. Jasmina Kovač
 3. Ksenja Rožanski Fidler
 4. Mateja Rajh Jager
SŠ SMM

 1. Simona Črep
 2. Lidija Leskovšek
 3. Mateja Rajh Jager
 

 

Accessibility