Podpis listine o sodelovanju Šolskega centra Celje z družbo ELES

Ljubljana, 18.11.2019

Družba ELES je v Beričevem predstavila Diagnostično analitski center (DAC) ter s podpisom listin o sodelovanju dokazala usmerjenost k trajnostnemu razvoju.

Na otvoritvi Diagnostično analitskega centra so mag. Mervar, direktor družbe ELES, Miran Marinšek, direktor področja za upravljanje s sredstvi in projekti ter dr. Kerin, vodja Diagnostično analitskega centra, predstavili razvoj centra od ideje do izvedbe in njegov doprinos. Dogodka so se udeležili vodilni predstavniki iz elektrogospodarstva in predstavniki izobraževalnih ustanov, ki so bili priča prizadevanju družbe ELES k vzpostavitvi sistema trajnostne izmenjave ekspertnih znanj s področja dejavnosti ELES. Po uvodni predstavitvi je sledilo podpisovanje treh listin o sodelovanju: s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Ljubljana, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor in s Šolskim centrom Celje. Partnerji podpisa ugotavljajo, da je sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalnimi inštitucijami ključno, zato bodo partnerjem, njihovim dijakom in študentom ponujena komplementarna znanja. ELES želi z jasno izraženo namero o sodelovanju s sekundarnim in terciarnim izobraževanjem regenerirati ekosistem pridobivanja in uporabe strokovnih znanj. Pomembno je odpiranje gospodarstva šolam in fakultetam.

Več o dogodku: https://www.eles.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost-in-obvestila/sporocila-za-javnost/ArticleID/15496/Otvoritev-Diagnosti%C4%8Dno-analitskega-centra

Nazaj