Vransko, 28. 6. 2023; Slovenija vstopa v dobrih 17 milijonov evrov vreden projekt Digitrajni učitelj, v okviru katerega se bo v treh letih dodatno usposabljalo 20 tisoč vzgojiteljev, učiteljev in predavateljev po celotni vertikali. V Zasavju in na Celjskem bo usposabljanja o finančni pismenosti, za trajnostno ravnanje in digitalno preobrazbo v vzgoji in izobraževanju (VIZ) vodil Šolski center Celje. Direktor Mojmir Klovar je na današnjem srečanju z ravnatelji obeh regij prvi v državi podpisal Digitrajno zaobljubo in se z njo osebno zavzel, da bo po najboljših močeh prispeval k digitalni transformaciji na svojem zavodu. 

»Prepričani smo, da bodo vodstva prepoznala pomen vključitve njihovih zaposlenih v projekt. Učitelji bodo z novimi znanji učinkoviteje podpirali s ključnimi veščinami za življenje v tej digitalni dobi. S tem se bo zvišala kakovost izobraževanja, mladi pa bodo bolje pripravljeni na prihodnost. Po drugi strani se bo okrepilo sodelovanje in izmenjava najboljših praks med učitelji, kar bo izjemno prispevalo k celovitemu napredku izobraževanja pri nas,« je povedal direktor ŠC Celje Mojmir Klovar.

V Savinjski in Zasavski statistični regiji je, po podatkih SURS-a, v VIZ zaposlenih več kot 5 tisoč sodelavcev.

Denis Kač, koordinator projekta za obe regiji: »Razvojni projekt je edinstven, ker hkrati vključuje zaposlene v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah, glasbenih šolah in v šolah s prilagojenim programom, na ljudskih univerzah. Posamezni vzgojitelj, učitelj ali predavatelj bo imel na voljo 13 izobraževalnih dni, ki bodo sestavljena iz samostojnega dela, vaj in usposabljanj v živo in online. Ključen je prenos znanj do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, da bodo mladostnike lažje pripravljali na poklice prihodnosti.«  

»Danes vse poteka projektno. Tako je treba zastaviti tudi šolo. Z metodami obrnjenega učenja, kreativnega učenja, aktivnega učenja in si pomagati s tehnologijo, ki je danes na voljo. Izkoristiti je treba vse možnosti. Ne gre za zasipanje otrok s tehnologijo, ampak da iz nje povlečejo največ,« je povedal Robert Gajšek, predstavnik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije.

Sredstva za projekt bo zagotovil evropski Instrument za okrevanje in odpornost »NextGenerationEU« s podporo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Vodja projekta je založba Rokus Klett. Za več informacij o izvedbi projekta spremljajte na digitrajni.si.

Skip to content