ZdravKo Dren

 

ZDRAVKO VABI

MULTIFUNKCIONALNA VADBA
četrtek, 16:00-17:00
športna dvorana Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko

 

FITNES
torek, 14:30-16:00; četrtek, 19:00-20:30
fitnes ŠC Celje

Ambasadorji promocije zdravja na delovnem mestu:

 • Drago Keše, strokovni delavec VZD,
 • Urška Zver,
 • Barbara Prelec Kohn,
 • Mateja Rajh Jager,
 • Lidija Leskovšek,
 • Peter Jovanovič,
 • Slavica Volčanjšek,
 • Andreja Leskovar in
 • Jernej Jančič.

 

Zavod mora na podlagi 6. člena in 1. odstavka 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/11) in Smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu, sprejeti načrt promocije zdravja na delovnem mestu.

Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za aktivno podporo delodajalcev pri izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih, kar je skupen interes delodajalca in zaposlenih.

Prednostne naloge načrta za doseganje namena in ciljev izhajajočih iz ocene potreb so:

 • izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja,
 • spodbujanje zaposlenih k udeležbi zdravih dejavnosti,
 • omogočanje izbire zdravega načina življenja,
 • spodbujane osebnostnega razvoja.
Accessibility