ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA ZA DIJAKE V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  se je v sodelovanju z občinami odločilo, da v času izobraževanja na daljavo zagotovijo brezplačni topli obrok za dijake, ki ga potrebujejo.

Upravičenost do brezplačnega toplega obroka pripada dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 382,82 EUR (do 3. dohodkovnega razreda na podlagi odločbe o otroškem dodatku oziroma do 2. dohodkovnega razreda na podlagi odločbe o štipendiji).

Dijak, ki bi želeli prevzemati topel obrok, se nanj prijavi na šoli.

PRIJAVA

S prijavo privoli, da šole in občine uporabijo podatke za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka in se tudi zavezuje, da bo vsak delovni dan v času šolanja na daljavo prevzel topel obrok, in v sicer svojem kraju prebivališča. 

O informacijah glede prevzema toplega obroka (datum, čas, lokacije) bo dijak obveščen s strani šole ali ponudnika toplih obrokov.

 

V primeru da dijak ni prijavljen na šolsko malico in bi želel prevzemati brezplačni topel obrok, mora k prijavi pripeti še fotografirajo odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, iz katere je razvidna upravičenost do brezplačnega toplega obroka.

Nazaj

Accessibility