Šolska ministrica namenu predala novi prizidek Šolskega centra Celje

Na Šolskem centru Celje smo dopoldne namenu predali specializirane učilnice. Prostor so dobile v novem, drugem prizidku Šolskega centra Celje. Z dodatnimi prostori bo zavod reševal prostorsko stisko, hkrati pa bodo lahko dijaki končno telovadili pod eno streho, saj jih 1. septembra v novem objektu pričakuje tudi sodoben fitnes. Vrednost objekta znaša dober milijon evrov, del sredstev zanj je prispevalo resorno ministrstvo.

Foto: Matic Holobar

Za gradnjo prizidka je Šolski center Celje leta med leti 2011 in 2014 urejal prenos lastništva zemljišč v okolici centralne stavbe. Sledilo je pridobivanje dovoljenj za odstranitev dotrajanih objektov. Novembra 2019 so izvajalci začeli z gradbenimi deli in pred poletjem prizidek končali. Sledilo je opremljanje 4 specializiranih učilnic, prostora za laboratorijske vaje in fitnes prostor. Projekt, gradnja, prispevki in nadzor so znašali 900 tisoč evrov, dodatnih sto tisoč pa še opremljanje prostorov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je k celotni naložbi prispevalo 280 tisoč evrov.

»S tem je narejen še en korak h kakovostnejšemu izobraževanju v prijetnem in varnem šolskem okolju za dijakinje, dijake in kakovostnejšim delovnim pogojem zaposlenih v zavodu,« je ob prerezu traku povedala prof. dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

Zavod je poletne počitnice sicer znova izkoristil za intenzivna obnovitvena dela na vseh treh lokacijah. Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko na Ljubljanski cesti je dobila novo streho, del fasade in modni atelje. Na lokaciji Pot na Lavo 22 smo izvedli sanacijo stavbnega pohištva ter fasado in uredili okolico objekta na Kosovelovi ulici.

»Vsaka pridobitev, ki je posredno naložba v znanje mladih, je še kako pomembna. Bistveno je, da pri tem vse institucije sodelujemo in pomagamo po najboljših močeh. Verjamemo, da bodo dijaki v novih učilnicah uspešno razvijali svoje potenciale in z njimi prispevali tudi k razvoju mesta, kjer so se izobraževali,« je prerez traku pospremila podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek.

Direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla pa je že razkril načrte za prihodnja leta: »Gospodarske panoge zahtevajo vse več specifičnih znanj in obvladovanj sodobnih tehnologij. V našem interesu so usposobljeni dijaki, pripravljeni na vstop na trg dela, kar tudi sodobni prostori in oprema omogočajo. Zato bo drugi fazi prizidka bo sledila še tretja. Gre za ureditev gradbenih in ostalih delavnic, s tem pa bomo med drugim izboljšali pogoje za izobraževanje ter prispevali k lepšemu videzu tega dela Celja.«

Šolski center Celje bo sicer v šolskem letu 2020/21 obiskovalo 3.095 dijakov, 100 več, kot aktualno šolsko leto. Razpisani programi vseh 5 srednjih šol so polni, 9 programov ima omejitev, zaradi velikega zanimanja za programe tehničnih smeri pa smo v dveh programih povečali število razpoložljivih vpisnih mest.

Tekst: Špela Kumer
Foto: Luka Rojnik
Video: Alen Pavšar, ViTV

 

Nazaj