Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

 

Program: Erasmus+, Jean-Monnet: Be the Change

O projektu: Ukrepi Jean Monnet potekajo v okviru programa Erasmus+ , ki ga financira Evropska unija v podporo poučevanju, učenju, raziskavam in razpravam o različnih vidikih Evropske unije.

Trajanje: septembra 2022 – avgusta 2025

S projektom bodo vključene šole:

  • podprle učitelje pri tem, da na zanimiv način poučujejo o EU ter dijakom prenesejo dejstva in znanje o Evropski uniji;
  • izboljšale učne izide o temah, povezanih z EU;
  • okrepile splošno poznavanje EU;
  • ustvarile zanimanje za Evropsko unijo in podlago za večje sodelovanje in dijakov v demokratičnem procesu ter jih opremile z znanji in veščinami, da bodo lahko postali aktivni državljani.

Projekt Be the Change bomo izvajali na vseh srednjih šolah Šolskega centra Celje.

Vrednost projekta: 30.000 eur

Skip to content