Šolski center Celje – Stran 2 – Šolski center Celje – Center sodobnih znanj, tehnologij in inovativnosti

Ni izgovora, tudi ti zmoreš

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije smo letos že šestič v idiličnem okolju Starega gradu šolsko leto pričeli simbolično – ob prepletu pohval najboljšim, spodbud novim dijakom in poudarjanjem pomena vrednot, zapisanih …

Inkluzivnost izobraževalnega okolja na Šolskem centru Celje

Dijaki Šolskega centra Celje, Srednje šole za strojništvo, mehtroniko in medije, so ob koncu šolskega leta bili deležni prav posebne izkušnje. V okviru projekta Erasmus+ z naslovom Inkluzivna šola, se je namreč 15 dijakov …

Podelitev nagrad za odličnost Barbare Celjske

Rotary Klub  Celje – Barbara Celjska je 21. 5. 2019 podelil že petič nagrade za odličnost Barbare Celjske. Med štirimi nagrajenci – nadpovprečno uspešnimi in nadarjenimi dijaki ter študenti je bil tudi Miha Drame …