Nagovor direktorja

Znanje je skozi zgodovino nedvomno zaznamovalo pot tako človeštva kot vsakega posameznika. Popeljalo ga je iz votlin na pot proti Luni, spreminjalo je družbene sisteme, z razvojem novih tehnologij je olajšalo življenje, skušalo ga je napraviti prijaznejšega, čeprav je po mnenju nekaterih že prešlo tudi meje etike … Zdi se, da potreba po znanju še nikoli ni bila tako prisotna v človeški družbi in da postaja  vloga znanja z vsakim dnem vse večja.

Naj ne zveni neskromno, če zapišem, da je tudi Šolski center Celje prispeval svoj delež pri spreminjanju in razvoju tako okolja, iz katerega izhaja in v katerem deluje že več kot 50 let v raznih organizacijskih oblikah in pod različnimi imeni, kot širše družbene skupnosti. Število vseh, ki so v preteklosti zaključili šolanje in postali nepogrešljivi strokovnjaki na svojih strokovnih področjih na vseh nivojih, od poklicnega do akademskega, to nedvomno potrjuje.

Zavedanje, da smo odgovorni za vsakega dijaka, ki mu skušamo pomagati, da doseže največ, kar lahko, je tudi zavedanje vrednot, ki jih negujemo na zavodu. Je  zavedanje našega poslanstva in odgovornosti do družbe. Vztrajanje na vrednotah kot so strokovnost, kakovost, odgovornost, partnerstvo, sledenje viziji, je pripeljalo zavod od dveh oddelkov tehnikov strojne in gradbene smeri, s katerima je zaživela Tehniška šola Celje v letu 1959 do sedanje velikosti, ko naš prag na treh lokacijah dnevno prestopi več kot  3000 dijakov, 500 študentov  in več kot tisoč udeležencev izobraževanja odraslih, pa tudi preko tristo zaposlenih.

Poleg zavedanja, da je naše temeljno poslanstvo predvsem kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, pa so aktivnosti zavoda in vsake izmed šol sodelovanje s socialnimi partnerji, z vsemi institucijami, ki kreirajo vzgojno-izobraževalni sistem, kjer pomagamo s svojim znanjem in  bogatimi izkušnjami, sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih, v katerih pridobivajo nova znanja in izkušnje tako dijaki in študentje kot tudi strokovni delavci.

Morda tudi vas nekega dne zanese pot na naš zavod, kjer se zavedamo,  da postaja svet vse manjši, in da bodo v njem lahko uspešni tisti, ki se znajo prilagajati spremembam, najboljši pa tisti, ki te spremembe ustvarjajo.

Veseli vas bomo!

Mojmir Klovar,
direktor Šolskega centra Celje

Accessibility