Celje, 30. 1. 2023: Na filmska platna prihaja kratkometražni film Razlog več. Gre za avtorski projekt dijakov 2. in 3. letnika programa medijski tehnik v sodelovanju s Slovensko vojsko. Vojska je prvič v zgodovini države mladim omogočila tako edinstven vpogled v svoje delovanje, saj so bili mladostniki vključeni v celosten proces usposabljanja in uporabljali večino vojaške infrastrukture.

Skozi pisanje snemalne knjige, izbor igralcev, oglede lokacij, snemanja, montaže, poenotenje barv, dodajanja zvočne slike so dijaki dobili celosten vpogled v svet filmske produkcije in izjemne izkušnje z delom na terenu. Režiserka, dijakinja 3. letnika Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije (v nadaljevanju SMM) Julija Pristovnik o izkušnji oblikovanja zgodbe o vojski:

»Snemanje je bilo, zaradi velikega števila vključene tehnike in kadrov, zahtevno. Včasih smo se morali prilagoditi tudi kakšni izredni nalogi vojske, saj je to njihova služba. Tako smo morali na helikopter za snemanje počakati do konca požarov na Krasu. Veliko smo se naučili in danes bi posneli še boljši film. A pomembno je, da smo bili na zaključnem sestanku z vojaki vsi zelo navdušeni, in se nam je kamen odvalil od srca.«

Nastopajoči v filmu so v realnosti pripadniki Slovenske vojske, snemanja pa so potekala med njihovim rednim usposabljanjem. V vojski zanj niso namenili posebnega proračuna, so pa pomagali pri organizaciji snemanja in zagotavljanju varnih pogojev dela za srednješolce na vojaških poligonih.

»Film Razlog več je odraz zglednega partnerskega sodelovanja šole s Slovensko vojsko, inovativnih pristopov k učenju in poučevanju ter spodbujanja aktivnega in odgovornega demokratičnega državljanstva,« je dodala ravnateljica SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije Simona Črep.

Filmska zgodba spremlja mladostnika, ki se odloči za vstop v Slovensko vojsko. Ponočevanje zamenja za zgodnje vstajanje, popivanje za neizprosne treninge in uspešno zaključi usposabljanje. To pa je šele začetek njegove kariere.

»Poklic vojaka je časten in dinamičen. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske si želimo, da bi javnost cenila vojsko, njeno poslanstvo in jo podpirala pri tem. Posebej se zavzemamo, da bi vojaški poklic in različne možnosti vključevanja in sodelovanja z nami spoznali mladi na začetku kariernih poti ter jim s tem pomagati pri odločitvi,« so pojasnili v vojski.

Ta namreč posameznikom iz civilnega okolja omogoča številne možnosti osebnega in profesionalnega razvoja.

Skip to content