Darilo ob 60-letnici Šolskega centra Celje: dijaki bodo dobili nove, specializirane učilnice

Na Šolskem centru Celje so pred nekaj dnevi končno zabrneli gradbeni stroji. Začenja se namreč težko pričakovana izgradnja prizidka, v katerem bodo prostor dobile specializirane učilnice. Prizidek bo stal več kot milijon evrov, dijaki pa bodo vaje v njem prvič opravljali že v prihodnjem šolskem letu. To bo darilo, ki ga bo center svojim uporabnikom podaril ob letošnjem praznovanju 60-letnice.

Šolski center Celje (v nadaljevanju ŠC) trenutno obiskuje 2995 dijakov na 5 različnih šolah, 400 študentov višješolskih programov in tisoč udeležencev različnih oblik izobraževanja odraslih. Poleg matične šole na Lavi pouk poteka tudi na Kosovelovi in Ljubljanski ulici. Čeprav je število učečih se na centru zadnja leta približno enako, pa tehnologija izjemno napreduje. Da bi lahko sledili tem trendom in jim ponudili čim boljše pogoje za profesionalni razvoj, je bila odločitev za izgradnjo prizidka neizbežna.

»Od leta 2015 smo skupno odkupili 3 tisoč m2 sosednjih zemljišč in odstranili dotrajane objekte. Zadnji dve leti smo se ukvarjali s pridobivanjem ustreznih dokumentov za gradnjo prizidka in marca letos dobili gradbeno dovoljenje za začetek del. Za objekt bomo odšteli nekaj več kot milijon evrov. 170 tisočakov smo dobili od pristojnega ministrstva, preostanek je izključno denar zavoda,« je povedal direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla.

Pouk v prizidku se bo začel čez rekordnih 10 mesecev
Projekt je zasnovala Julija Žveplan Dolar iz Biroja Žveplan. Vsebino novega prizidka na približno 700 m2 notranje površine je skušala kar najbolj prilagoditi raznolikim potrebam, ki jih center z zelo različnimi izobraževalnimi programi ima: »V njem bodo prostor našle specializirane učilnice, prostori za laboratorijske vaje in praktični pouk, fitnes in večnamenska dvorana.« Gradnja bo končana maja 2020, prvi dijaki pa bodo prag novega dela objekta prestopili prvi dan novega šolskega leta.

Uspešno upravljanje nepremičnin in zaposlenih za kakovost pouka
Dosedla center vodi zadnjih 16 let. V tem času je zavod v učno tehnologijo vložil približno 10 milijonov evrov in postal eden najbolje opremljenih srednješolskih zavodov v Sloveniji.

»Leta 2007 je bilo za nas zelo pomembno. Tehnologija je napredovala s svetlobno hitrostjo in da bi se ustrezno odzivali na potrebe gospodarstva, smo ustanovili Medpodjetniški izobraževalni center. Pridobili smo 2 milijona evrov evropskih sredstev, ki smo jih vložili v opremo specializiranih učilnic. Istočasno smo centru pripojili še dve šoli in tako pod eno streho spravili celotno tehniško izobraževanje v Celju,« še pojasnjuje Dosedla.

Ob tem ne skriva zadovoljstva, ker uspešno krmari tudi več kot 300 zaposlenih. Kljub kadrovskim omejitvam javne uprave v preteklih letih in generacijskega upada števila srednješolcev na centru ni bilo presežnih delavcev. Še več, vrata smo odprli številnim učiteljem sosednjih šol, ki bi sicer ostali brez zaposlitve na matičnih šolah, omogočili smo jim dopolnjevanje, nekatere pa v celoti prezaposlili.

Na obisk prihajajo nekdanji dijaki, danes uspešni posamezniki
V okviru praznovanja smo dobili novo maskoto, sovo Šovo. Izdali bomo publikacijo ob 60-letnici, jubilej pa obeležili s posebno slovesnostjo, ki smo jo poimenovali Bili so nekoč … na naši šoli. Prireditve se bodo namreč udeležili številni pomembni nekdanji dijaki, predstavniki gospodarstva in javnih zavodov ter drugi gostje, ki so prispevali k uspešnemu razcvetu centra.

3d predstavitev novega objekta: Biro Žveplan
Fotografije z novinarske konference: Andraž Pušnik

Nazaj