ENG | DEU
ŠCC Logo
Pot na Lavo 22, 3000 Celje
T: +386 3 428 58 00
F: +386 3 428 58 80
E: info@sc-celje.si
Šolski center Celje
 
 
SŠSDL 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
 V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Dijaki Šolskega centra Celje si lahko tudi v šolskem letu 2015/2016 izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada, ki ga predpisujejo posamezne šole.

Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik. 

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša 1/3 maloprodajne cene ali manj, vseh v kompletu zbranih učbenikov. Izposojevalnino bo potrebno poravnati s posebno položnico, ki bo priložena računu, in jo bodo dijaki po 17. avgustu prejeli na dom po pošti. Rok plačila je 27. avgust 2015.

Vse informacije o učbeniškem skladu so na spletni strani knjižnice Šolskega centra Celje, kjer so zbrani seznami kompletov učbenikov, cene učbeniških kompletov in naročilnice za posamezne smeri vseh letnikov po posameznih šolah.

Prosimo, da položnic ne plačujete, dokler dijak ne izpolni vseh obveznosti za vpis v višji letnik (npr. dopolnilni izpiti) oz. v primeru prepisa na drugo smer ali šolo.

Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki uničeni ali izgubljeni, bo potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov, poleg tega pa še doplačati 2,09 EUR za stroške obdelave.

Podpisane naročilnice oddajte razredniku najkasneje do četrtka, 21. maja 2015.

Dijaki, ki se vpisujejo v 1. letnik, morajo podpisane naročilnice oddati ob vpisu, v tajništvu za dijake (1. nadstropje) ali po pošti do ponedeljka, 29. junija 2015.

Komplete učbenikov bomo izposojali v šolski knjižnici. Razpored razdeljevanja učbenikov bo znan na začetku novega šolskega leta. 

Učbeniški kompleti po programih

LOGISTIČNI TEHNIK

1. - 4. letnik

 

AVTOSERVISNI TEHNIK (PTI)

1. - 2. letnik

 

AVTOSERVISER

1. - 3. letnik
AVTOKAROSERIST 1. - 3. letnik
PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ 1. - 2. letnik

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

1.- 4. letnik

 

FRIZER

1. - 3. letnik

 

 

Naročilnice za učbeniški sklad

 

1. letnik

 

ostali letniki

 

 

 

 

 
 
people
  Gimnazija Lava | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo | Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja | Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko | Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Višja strokovna šola | MIC